Introductie . . .

Via ondermeer “Haringvliet” (in Rotterdam), Den Haag, Rijswijk, “Rotterdamsche Lloydpier”, “Veerkade”  en de “van Vollenhovenstraat” (de laatste drie ook weer in Rotterdam) betrekt Koninklijke Nedlloyd Groep eind jaren 70 aan de Houtlaan 21 (Rotterdam) een nieuw hoofdkantoor. Dit kantoor wordt gehuurd, en na wat conflicten over nieuwe huurcontracten en dat het feitelijk te klein is, besluit de Raad van Bestuur in 1983 opdracht te geven in eigen beheer een nieuw kantoor te laten bouwen in de regio Rotterdam Rijnmond

 

Nedlloyd als brede vervoerder mist echter de expertise een dusdanig beoogd groot project tot een succes te kunnen brengen en gaat daarom met AMEV een samenwerkingsverband aan onder de naam “VOF Willemswerf”, waarin beide partijen op basis van 49/100 Nedlloyd en 51/100 AMEV deelnemen.

 

Het pakket van eisen vermeld ondermeer “bereikbaar”, “flexibel”, “representatief”, “markant”, “modern”, “veilig” en “energiezuinig”.

 

Na veel zoeken wordt uiteindelijk de Boompjes in Rotterdam aangewezen als bouwplaats. Het nieuwe hoofdkantoor komt op 200 meter afstand van het “Haringvliet”, waar in de 19de eeuw Willem Ruys J.D. Zn (1809-1889) een cargadoors- en scheepvaartkantoor opende. De firma groeide via ondermeer Ruys & Co (1868) en (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd (1883), NSU (1908) en met ondermeer het in 1981 verkregen KNSM (1856) in 1970 uit tot Koninklijke Nedlloyd Groep.

 

In 1997 wordt in een samenwerkingsverband met P&O Containers (OCL) P&O Nedlloyd de nieuwe bedrijfsnaam, met Koninklijke Nedlloyd Groep nog steeds als grote moeder.

 

Koninklijke Nedlloyd heeft in 2000 haar aandeel in Willemswerf verkocht aan AMEV (Fortis Vastgoed B.V., het latere ASR Nederland Vastgoed Maatschappij N.V.)

 

Koninklijke Nedlloyd op haar beurt wordt in 2005 door A.P. Moller-Maersk Group (Maersk) overgenomen. Willemswerf verliest zijn functie als hoofdkantoor (voor Maersk), maar heeft zich inmiddels als entiteit bewezen.

 

Nedlloyd is niet geheel uit Willemswerf verdwenen, het Nedlloyd Pensioenfonds houdt er nog steeds kantoor. Nedlloyd Pensioenfonds bezit ook nog steeds het recht “de Knoop” te voeren als bedrijfslogo.

 

Als historisch verantwoorde naam is Willemswerf gekozen. In de loop van jaren worden bijnamen voor Willemswerf verzonnen, er is er geen een die gemeengoed wordt, Willemswerf is en blijft Willemswerf.

Een bijnaam echter mag niet onvermeld blijven: “dat gebouw met die Wokkel”, waarmee het logo van Koninklijke Nedlloyd bedoeld wordt.

 

In 2006 wordt die “Nedlloyd Knoop” van de wand verwijderd, op een andere hoek wordt de “Maersk Ster” bevestigd. De architect verzet zich en beroept zich op zijn rechten met betrekking tot het beeldmerk van Willemswerf.

 

In augustus 2009 wordt (eindelijk) op 85 meter hoogte de naamlogo van willemsWerf aan de oostwand bevestigd. Korte tijd later wordt een nieuwe Maersk Ster (nu wel) met goedkeuring van de architect op zijn definitieve plek bevestigd, de plek waar 21 jaar eerder “de Knoop” was opgehangen.

 

 

 

 

 

VERANTWOORDING:

 

Zowel WILLEMSWERF.NL (14 juni 2000) als ook (deze) SIRAGUSA.NL (13 september 2004) zijn door ASR Vastgoed B.V., de eigenaar van Willemswerf, geautoriseerde internetsites van (en over) Willemswerf. De beheerders kunnen beschikken over relevante informatie. Andere WILLEMSWERF.XXX internetsites worden, tenzij uitdrukkelijk vermeld, door ASR Vastgoed B.V. NIET ondersteund.

 

Het copyright voor alle teksten, logo’s, filmpjes, tekeningen en/of foto’s in en op deze internetsite, tenzij apart of in de tekst vermeld wordt, valt toe aan de beheerder, in deze juridisch vertegenwoordigd door Uitenbroek Film Rotterdam. De beheerder staat open voor “alle” kritiek, commentaar, opmerkingen en aanvullingen. en is per e-mail bereikbaar via info@uitenbroekfilm.nl.

 

Met het uitdrukkelijk vermelden van Willemswerf als bron en als copyrighthouder, wordt toegestaan dat (delen van) de tekst of onder het copyright van Uitenbroek Film Rotterdam vallende teksten, logo’s, filmpjes, tekeningen en/of foto’s verder verspreid worden. In de geest van “Internet” zal geldelijk of geestelijk gewin door en voor bedoelde derden  daarbij niet zijn toegestaan.

 

Rechthebbenden, of hun wettelijke vertegenwoordigers, op of van delen van de tekst, logo’s en foto’s die met “© voorbehouden” of anderszins duidelijk herkenbaar zijn aangeduid kunnen zich met gefundeerde bezwaren via bovenstaand e-mail adres bekend maken, waarna de tekst, logo’s en foto’s desgevraagd worden aangepast of naar vrije keuze van de beheerder worden verwijderd.

 

De in de tekst gebruikte en als zodanig duidelijk herkenbare citaten zijn zorgvuldig en letterlijk overgenomen uit publicaties van Koninklijke Nedlloyd: “Nedlloyd Parade” en het bouwbulletin “Boompjes”.

 

Voor het schrijven van de teksten is dankbaar gebruik gemaakt van beide eerder genoemde publicaties, maar ook van interne memoranda, verslagen van bouwvergaderingen en (vooral)  “onuitputtelijke” eigen ervaringen.

 

Ook niet onvermeld mogen de bijdragen van Wim Quist blijven. “Meneer” Quist is en blijft zeer benaderbaar en een feilloos geheugen te hebben voor wat betreft Willemswerf; waarvoor heel veel dank.

 

We hebben Microsoft Publisher gebruikt om deze internetsite te maken en als algemeen font “Tahoma” in 7, 10 en 12Pt. Hier en daar hebben we de tekst vet gezet, de koppen zijn uitgelijnd, de overige tekst is links georiënteerd. Aanvullende informatie, zoals dit, is in “Arial” 9Pt. gezet. We proberen, zeker in de pagina “actueel”, op het nieuws te blijven zitten maar zullen ook overige pagina’s indien nodig veranderen  en zullen dan het versienummer aanpassen en verantwoorden. Bij de pagina “actueel” kunnen mogelijk berichten onder embargo staan, ze zijn dan duidelijk als zodanig herkenbaar, de lezer heeft zich formeel te confirmeren aan het embargo. We lezen deze internet site geregeld door, verkeerd geplaatste “komma's of punten” zullen zonder verdere verantwoording worden aangepast.

 

De beeldscherminstelling hebben we op 1024x768 gezet omdat 22,39 % van onze bezoekers deze resolutie gebruiken. 

 

Mogelijk heeft MS Explorer 8 wat moeite met Willemswerf en is alleen de hoofdpagina te zien en niet (de hotkeys van) de 16 overige pagina's met informatie. Mozilla Firefox en Google Chrome zien ze allemaal.

 

In deze internetsite zitten een paar volkomen onschuldige “easter eggs” verstopt waarmee “long lost friends” worden gezocht.

 

Willemswerf — V 31113